امروز چهارشنبه 25 مهر 1397

آخرین خبرها

تقویم آموزشی

15دی
شروع امتحانات


12دی
پایان کلاسها


1دی
پرینت کارت ورود به جلسه


24آذر
حذف تکدرس ( 24 لغایت 28 آذر ماه )


7مهر
حذف و اضافه ( 7 مهر لغایت 11 مهر )


24شهریور
شروع کلاسها


17شهریور
انتخاب واحد ( 17 شهریور لغایت 21 شهریور )


12دی
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی 95-96