امروز سه شنبه 29 خرداد 1397

تقویم آموزشی

17خرداد
شروع امتحانات


13خرداد
پایان کلاسها


5خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه


29اردیبهشت
حذف تکدرس (29 اردیبهشت لغایت 2 خرداد)


21بهمن
حذف و اضافه


14بهمن
شروع کلاسها


7بهمن
انتخاب واحد


11خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی 95-96