آخرین خبرها


فراخوان اولین جشنواره ملی سالانه خیام
دوشنبه 14 اسفند 1396

به استحضار می رساند دانشگاه نیشابور متولی برگزاری جشنواره ملی سالانه خیام در سه رده اساتید و محققان،  دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

تقویم آموزشی

29دی
شروع انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی 95-96


9بهمن
آغاز نیم سال تحصیلی 95-96


9بهمن
شروع کلاس های نیم سال تحصیلی 95-96


16بهمن
شروع حذف و اضافه نیم سال دوم تحصیلی 95-96


23اردیبهشت
شروع حذف تک درس نیم سال دوم تحصیلی 95-96


3خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه نیم سال دوم تحصیلی 95-96


11خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی 95-96


18خرداد
شروع امتحانات نیم سال دوم تحصیلی 95-96