آخرین خبرها


دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های منطقه ترشیز در مرکز آموزش عالی کاشمر افتتاح شد
پنجشنبه 08 خرداد 1399

طی مراسمی با حضور مسئول شورای استانی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خراسان رضوی و مسئول  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزا

دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
اپلیکیشنِ حال خوب من