آخرین خبرها


ایسنا | هنوز برای نجات دشت تشنه کاشمر و بردسکن فرصت داریم
چهارشنبه 18 تير 1399

هادی معماریان، عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشمر به ایسنا گفت: هنوز برای نجات آب و نجات دشت تشنه کاشمر و بردسکن فرصت داریم، می‌توان

دوشنبه 16 تير 1399
سامانه تاپ


چهارشنبه 11 تير 1399
اطلاعیه پذیرش ورودی جدید


چهارشنبه 11 تير 1399
اطلاعیه ترم تابستان 99