امروز پنجشنبه 24 آبان 1397

آخرین خبرها

پنجشنبه 17 آبان 1397
آشنایی با روش آکوآپونیک


تقویم آموزشی

15دی
شروع امتحانات


12دی
پایان کلاسها


1دی
پرینت کارت ورود به جلسه


24آذر
حذف تکدرس ( 24 لغایت 28 آذر ماه )


7مهر
حذف و اضافه ( 7 مهر لغایت 11 مهر )


24شهریور
شروع کلاسها


17شهریور
انتخاب واحد ( 17 شهریور لغایت 21 شهریور )


12دی
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی 95-96