آخرین خبرها

تقویم آموزشی

17خرداد
شروع امتحانات


13خرداد
پایان کلاسها


13خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی


10خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه


27اردیبهشت
حذف تکدرس ( 27 الی 31 اردیبهشت )


26بهمن
حذف و اضافه ( 30 شهریور لغایت 3 مهر )


12بهمن
شروع کلاسها


5بهمن
انتخاب واحد ( 05 لغایت 09 بهمن )