آخرین خبرها


تمدید ثبت نام کارت دانشجویی ورودی های جدید حداکثر تا شنبه 16 اسفند 99
سه شنبه 12 اسفند 1399

تمدید ثبت نام کارت دانشجویی ورودی های جدید:

جمعه 08 اسفند 1399
اطلاعیه حذف و اضافه


يكشنبه 03 اسفند 1399
اصلاح انتخاب واحد


سه شنبه 28 بهمن 1399
اطلاعیه