آخرین خبرها


بیانیه مرکز آموزش عالی کاشمر در محکومیت ترور دانشمند مجاهد شهید محسن فخری زاده
شنبه 08 آذر 1399

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر متن بیانیه در محکومیت ترور دانشمند مجاهد شهید محسن فخری زاده به شرح زیر است: