امروز چهارشنبه 1 آبان 1398

آخرین خبرها

چهارشنبه 10 مهر 1398
اطلاعیه خدمات رفاهی


تقویم آموزشی

11دی
پایان کلاسها


11دی
پایان کلاس های نیم سال اول تحصیلی


30آذر
پرینت کارت ورود به جلسه


23آذر
حذف تکدرس ( 23 الی 27 آذر )


30شهریور
حذف و اضافه ( 30 شهریور لغایت 3 مهر )


23شهریور
شروع کلاسها


16شهریور
انتخاب واحد ( 16 لغایت 21 شهریور )


26خرداد
شروع امتحانات