امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402

گروه طرح و برنامه

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
صادق طیفوری رئیس گروه طرح و برنامه
کارشناس گروه طرح و برنامه
05155258801 - داخلی103
دکتر میثم مجیدی خلیل آباد مشاور امور عمرانی و طرح و برنامه 05155258801 - داخلی103