امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402

معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر میثم مجیدی خلیل آباد مدیر امور آموزشی و پژوهشی 05155258801 - داخلی103