ارتباط با دانشگاه

به منظور برقراری ارتباط با مرکز می توانید از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید. همچنین لیست شماره های داخلی مرکز آموزش عالی در این بخش قرار گرفته است که می توانید به صورت مستقیم با بخش مورد نظر تماس حاصل نمایید.

 

آدرس: کاشمر، بلوار سید مرتضی، مرکز آموزش عالی کاشمر

کدپستی: 9671995333

تلفن : 55258801-051

ایمیل : Info@kashmar.ac.ir

کانال سروش دانشگاه

ضمنا جهت برقراری ارتباط با دفتر نظارت و ارزیابی مرکزآموزش عالی کاشمر

از طریق ایمیل nezarat@kashmar.ac.ir اقدام فرمایید.

 

فهرست شماره تلفن های داخلی مرکز آموزش عالی کاشمر

ردیف

عنوان

نام خانوادگی

داخلی

1 دبیرخانه خانم سبحانی 101
2 ریاست دکتر معماریان 102
3

مدیر امور  اداری/کارگزینی

دکتر مجیدی

103

4

مدیر امور دانشجویی

دکتر مازنی

104

5

امور دانشجویی

آقای مهماندوست

105

6

فارغ التحصیلان

خانم نمازی

106

7

پذیرش و ثبت نام / آموزش / نظام وظیفه / اساتید

آقای دلیری راد / خانم اکبری

107

12

مدیر گروه علوم ورزشی 

آقای ناظمی

108

9

امور اداری

خانم خواجه/آقای حسنی

109

10

پژوهش / دفتر جذب /پشتیبانی سایت

خانم منتظری/خانم شرافتی

110

11

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

دکتر عابدین پور

111

8

مدیر گروه علوم و مهندسی آب/هیئت علمی

دکتر مکاری/ دکتر جودوی

112

13

حراست

آقای حسنی

113

14

مدیر گروه کامپیوتر

خانم مهندس رمضانی

114

15

مدیر گروه زبان

دکتر بهرامن

115

16

هیئت علمی

خانم دکتر رشیدی/آقای دکتر دهقان

116

17

هیئت علمی

خانم دکتر قومنجانی/خانم دکتر عرفانیان/خانم دکتر محمد حسینی

117

18

انبارداری

آقای نیازی

118

19

کتابخانه/امورفرهنگی/روابط عمومی

خانم رمضان نیا

119

20

امور کلاسها

آقای علیزاده

120

21

امور مالی/ امین اموال و انباردار

آقای روحی/ آقای روحانی/آقای صابری

121

22

تأسیسات

آقای سجادی

122

23

دفتر نظارت و ارزیابی

دکتر حسینی

123

24

 نگهبانی

آقای مقدس- آقای یاری

124