ارتباط با دانشگاه

به منظور برقراری ارتباط با مرکز می توانید از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید. همچنین لیست شماره های داخلی مرکز آموزش عالی در این بخش قرار گرفته است که می توانید به صورت مستقیم با بخش مورد نظر تماس حاصل نمایید.

 

آدرس: کاشمر ، بلوار سید مرتضی ، مرکز آموزش عالی کاشمر

تلفن : 55258801-051

ایمیل : Info@kashmar.ac.ir

کانال تلگرام دانشگاه

 

 

فهرست شماره تلفن های داخلی مرکز آموزش عالی کاشمر

ردیف

عنوان

نام خانوادگی

داخلی

1

دبیرخانه

خانم نمازی

101

2

ریاست

دکتر شبانی

102

3

امور  اداری

آقای شبانی

103

4

امور دانشجویی

خانم خواجه

104

5

امتحانات/فارغ التحصیلان/اساتید

خانم منتظری

105

6

امور فرهنگی

خانم رمضان نیا

106

7

ثبت نام/آموزش/دفتر جذب

آقای دلیری راد

107

8

مدیر امور آموزشی و پژوهشی

دکتر محمد حسینی

108

9

امور مالی

آقای روحی/صابری

109

10

مدیر گروه علوم ورزشی

آقای ناظمی

110

11

مدیر امور دانشجویی/فرهنگی

مدیر گروه مهندسی آب

دکتر عابدین پور

111

12

روابط عمومی

آقای علیزاده

112

13

حراست

آقای حسنی

113

14

مدیر گروه کامپیوتر

خانم رمضانی

114

15

مدیر گروه زبان

دکتر بهرامن

115

16

هیئت علمی

دکتر حسینی

116

17

هیئت علمی

خانم دکتر قومنجانی/خانم دکتر عرفانیان

117

18

سرپرست مجموعه ورزشی

آقای یاری

118

19

کتابخانه

آقای سعادتمند

119

20

امور کلاسها

خانم اکبری

120

21

انفورماتیک

مهندس نادری

121

24

نگهبانی

-----

124