ارتباط با دانشگاه

به منظور برقراری ارتباط با مرکز می توانید از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید. همچنین لیست شماره های داخلی مرکز آموزش عالی در این بخش قرار گرفته است که می توانید به صورت مستقیم با بخش مورد نظر تماس حاصل نمایید.

 

آدرس: کاشمر، بلوار سید مرتضی، مرکز آموزش عالی کاشمر

کدپستی: 9671995333

تلفن : 55258801-051

ایمیل : info@kashmar.ac.ir

کانال سروش دانشگاه

ضمنا جهت برقراری ارتباط با دفتر نظارت و ارزیابی مرکزآموزش عالی کاشمر

از طریق ایمیل nezarat@kashmar.ac.ir اقدام فرمایید.

 

فهرست شماره تلفن های داخلی مرکز آموزش عالی کاشمر

ردیف

عنوان

نام خانوادگی

داخلی

دیگر راههای ارتباطی 

1 دبیرخانه خانم سبحانی 101  
2 ریاست دکتر معماریان 102  
3

مدیر امور اداری/کارگزینی

دکتر مجیدی

103

 

4

مدیر امور دانشجویی

دکتر مازنی

104

 

5

امور دانشجویی

آقای مهماندوست

105

 

6

امور شهریه / فارغ التحصیلان

خانم نمازی

106

آیدی سروش
@172819

7

پذیرش و ثبت نام / آموزش / نظام وظیفه / اساتید / امتحانات

آقای دلیری راد / خانم اکبری

107

  آیدی سروش و تلگرام
خانم اکبری
@e_9800
آقای دلیری راد
@i707r

8

مشاور آموزشی علوم ورزشی

دکتر ناظمی

108

nazemi_mehdi@yahoo.com
آیدی تلگرام
@drmehdin

9

امور اداری

خانم خواجه/آقای حسنی

109

 

10

پژوهش / دفتر جذب/پشتیبانی سایت

خانم منتظری/خانم شرافتی

110

 آیدی تلگرام و سروش
خانم شرافتی
@
eng_sherafati

11

مدیر آموزشی و پژوهشی / مدیر گروه علوم و مهندسی آب

دکتر مکاری

112

 

12

هیئت علمی

 دکتر جودوی

112

 
13

حراست

آقای حسنی

113

 

14

مشاور آموزشی علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر

خانم مهندس رمضانی

114

e.f.ramezani@gmail.com
آیدی تلگرام
@fae_ramezani

15

مدیر گروه زبان

دکتر بهرامن

115

 
16

هیئت علمی

خانم دکتر رشیدی/آقای دکتر دهقان

116

 

17

هیئت علمی

خانم دکتر قومنجانی/خانم دکتر عرفانیان/خانم دکتر محمد حسینی

117

 

18

انبارداری

آقای نیازی

118

 

19

کتابخانه/امورفرهنگی/روابط عمومی

خانم رمضان نیا

119

 

20

امور کلاسها

آقای علیزاده

120

آیدی سروش
@13634157

21

امور مالی/ امین اموال و انباردار

آقای روحی/ آقای روحانی/آقای صابری

121

 

22

تأسیسات

آقای سجادی

122

 

23

دفتر نظارت و ارزیابی

دکتر حسینی

123

 

24

 نگهبانی

آقای مقدس- آقای یاری

124