امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402

اداره اعتبارات، تعهدات، دریافت و پرداخت

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
مهندس مجتبی روحی رئیس اداره اعتبارات، تعهدات، دریافت و پرداخت 05155258801-داخلی121
سعید صابری امین اموال و کارپرداز 05155258801-داخلی121