اطلاعیه پذیرش تکمیل ظرفیت

اطلاعات تکمیلی در همین صفحه بروزرسانی خواهد شد.

مهلت ثبت نام تا 6 دی ماه تمدید شد.

 

   تلفن تماس مرکز آموزش عالی کاشمر (داخلی 119) 55258801 - 051 

09034639988