امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

فرم درخواست تدریس در مرکز آموزش عالی کاشمر

متقاضیان محترم خواهشمند است به موارد زیر دقت فرمایید:

1- کلیه قسمتهای مورد نیاز را تکمیل نمایید.

2- ارسال درخواست، حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند و دانشگاه بر اساس نیاز با متقاضیان جهت مصاحبه تماس خواهد گرفت.

مشخصات فردی _____________________________________________

روز/ماه/سال

پیشینه شغلی و تحصیلی ________________________________________

روز/ماه/سال
موارد را با (،) از هم جدا کنید
موارد را با (،) از هم جدا کنید

بارگذاری مدارک ____________________________________________


فایل‌ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: pdf.
فایل‌ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: jpg jpeg png pdf.

______________________________________________________