آخرین خبرها


شنبه 29 مهر 1402
دعوت به پویش هم کتاب


جمعه 14 مهر 1402
اطلاعیه حذف و اضافه


تقویم آموزشی (نیمسال اول)

26شهریور
انتخاب واحد (26 الی 29 شهریور)


8مهر
شروع کلاس ها


15مهر
حذف و اضافه (15 الی 17 مهر)


18آذر
حذف تک درس (18 الی 22 آذر)


18دی
پرینت کارت ورود به جلسه


20دی
پایان کلاس های نیمسال اول تحصیلی


23دی
شروع امتحانات