امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

معرفی کارکنان حوزه ریاست

حوزه ریاست:

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس داخلی 
دکتر امین حسینی رئیس مرکز 05155258801 - داخلی102
 
محمدرضا دلیری راد مسئول گزینش 05155258801 - داخلی107
 

 

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل:

 

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
محبوبه رمضان نیا - کارشناس روابط عمومی
- کارشناس امور بین الملل
05155258801-داخلی112
09112110501
تلگرام و سروش 09365319790