امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

تاریخچه دانشگاه

 مرکز آموزش عالی کاشمر(دانشگاه دولتی کاشمر) در آذر ماه سال 1390در رشته کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی آب از میان داوطلبان کنکور سراسری با تعداد 15 دانشجو تاسیس و شروع به کار نمود، در مهر سال 1391رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی آبیاری به رشته های مرکز اضافه گردید. با پیگیریهای انجام گرفته، در مهر ماه سال 1392 ساختمان مرکز به محل جدیدی خود واقع در بلوار شهید مطهری نقل مکان کرده و در بهمن همان سال رشته کارشناسی پیوسته  علوم ورزشی با تعداد 29 دانشجو به دو رشته دیگر اضافه گردید. در شهریور 1393 با همکاری و مساعدت استانداری خراسان رضوی و فرمانداری، ساختمان تازه تاسیس فرمانداری کاشمر، واقع در بلوار سید مرتضی در اختیار مرکز قرار گرفت. در ضمن، رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوترنیز از مهر سال 1393 با تعداد 46 دانشجو به سایر رشته های مرکز اضافه شد. در مهرماه 1394 نیز دو رشته علوم کامپیوتر و مترجمی زبان انگلیسی به سایر رشته های این مرکز اضافه گردید.

    این مرکز در نظر دارد با توجه به ماموریت راهبردی و سند آمایش خود، با ایجاد رشته هایی در همین راستا مرکز را به مجتمع و سپس به دانشگاه تبدیل نماید. در ضمن، تحصیل در این مرکز رایگان بوده و دانشجویان پذیرفته شده از میان داوطلبان کنکور سراسری می باشند و لازم به ذکر است که جناب آقای دکتر محمد رمضانی مقدم از بهمن ماه 1390 لغایت خرداد ماه 1391 به عنوان اولین مسئول راه اندازی مرکز و سپس جناب آقای مهندس محمد سیرجانی، تا تیرماه 1392 به عنوان دومین مسئول راه اندازی خدمات شایانی انجام داده اند و پس از ایشان، جناب آقای دکتر محمد شبانی تا اردیبهشت ماه 1397، مسئولیت ریاست دانشگاه را برعهده داشته اند سپس از اردیبهشت ماه 1397 تا مهرماه 1401، جناب آقای دکتر هادی معماریان خلیل آباد مسئولیت ریاست مرکز را عهده دار بوده اند.

از مهرماه 1401 تاکنون جناب آقای دکتر امین حسینی دانش آموخته دوره دکتری ریاضی محض ریاست مرکز را برعهده دارند.