امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

خیرین مرکز آموزش عالی کاشمر

بسم الله الرحمن الرحیم

ستاد خیرین حامی دانشگاه با هدف یاری رساندن به خاستگاه علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی به جلب مشارکت مردمی در امور مختلف، تحقق و توسعه طرح‌های رفاهی، آموزشی و پرورشی دانشگاه پرداخته است. بزرگوارانی متشکل از فرهنگ دوستان علاقه‌مند به آینده جوانان این مرز و بوم و تعدادی از دانشگاهیان و دانش‌آموختگان . با توجه به نیاز دانشگاه‌ها بخصوص دانشگاه‌های قدیمی و مادر به امر بازسازی ابنیه فرسوده و احداث و توسعه ساختمان‌های جدید آموزشی، دانشجویی و خوابگاهی، کتابخانه، آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، سالن‌های ورزشی و ... . این ستاد تلاش دارد تا با کمک خیرین ارجمند بتواند به این نیاز جامعه پرداخته و گام‌هایی را در راه رفع آن‌ها بردارد.

 

شناخت و معرفی اولویت ها و طرح های عمرانی آماده اجرا دردانشگاه به نیکوکاران محترم. زمینه مشارکت آنها را بنا به انتخاب ایشان در اجرای هریک از این طرح‌ها فراهم آورده و خود نیز نظارت بر کلیه مراحل ساخت ساختمان‌ها را از آغاز تا پایان طبق نظرنیکوکاران محترم و دانشگاه تقبل و تعهد نماید.

اهداف:
- ترویج و توسعه فرهنگ وقف در راستای رشد کمی و کیفی دانشگاه

- شناسایی خیرین و بهره مندی از حمایت‌های ایشان
- تقسیم‌بندی و اولویت‌گذاری نیازهای دانشگاه و معرفی این بسترها جهت جذب کمک‌های خیرین

- پیگیری تخصیص منابع مالی دولتی برای تکمیل پروژه‌های خیرین

- نظارت بر فرآیند هزینه کرد کمک‌های خیرین و حسن انجام تعهدات دانشگاه

- برگزاری مراسم گردهمایی و تقدیر سالیانه از خیرین

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد هر کس تمکن مالی مناسبی دارد. با کمک به حوزه علم و فناوری می‌تواند شروت و قدرت بیافریند و آینده کشور را تضمین کند. در دنیای امروز کشوری حرف اول را می‌زند که بر روی علم وفناوری خود سرمایه‌گذاری کند. لذا بهترین کار برای کار خیر حمایت از علم و فناوری است.
 

برای اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید: معرفی کامل ستاد خیرین حامی دانشگاه