امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

مدیریت امور مالی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
زهرا هراتی مدیر امور مالی 05155258773- داخلی 121

شرح وظایف:

 

مدیر مالی

-1 نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعمل ها و روش های مصوب مالی و معامالتی.

-2 بررسی و تایید نهایی پرداختهای دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی

-3 نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.

-4 ایجاد، حذف یا تغییر در حساب های مالی به منظور اجرای هرچه مطلوب­تر حسابداری تعهدی در ستاد و واحدهای تابعه.

-5 برنامه­ریزی به منظور انطباق نظام­های مالی و هزینه­یابی با اقدامات جاری با توجه به لزوم محاسبه قیمت تمام شده فعالیت­ها.

-6 شرکت در جلسات بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه و تایید آن.

-7 برنامه­ریزی و تصمیم­گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه ستاد و واحدهای تابعه.

 -8 برنامه­ریزی به جهت اجرای مصوبات هیات امناء درخصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن.

-9 تهیه و تدوین دستورالعمل­های تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن

-10بررسی و تایید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات و همچنین تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی مورد نیاز دانشگاه.

-11 برنامه ریزی جهت بستن حساب­ها در پایان سال مالی و تهیه گزارش­های مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذی­ربط.

-12 اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس، حسابرسان و سایر مراجع ذی­صلاح.

-13تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان امور مالی دانشگاه، به نحوی که کلیه کارکنان در جریان امور همکاران خود قرار گرفته و در موارد لزوم جایگزینی کارکنان به سهولت امکان پذیر گردد .

 

کارپردازی

: -1 امورات مربوط به خرید از بازار

 : -1 ساخت و ساز

 -2 آشپزخانه

 -3 خوابگاه

 -4 مرکز

 -5 مرکز نوآوری

 -2 ثبت خرید های مختلف از بازار و ثبت در سیستم جهت حسابداری خرید ها (بایگانی موارد خریداری شده)

-3 تنظیم و چاپ اسناد هزینه ای کارپردازی

-4 پرداخت های کاپردازی و تسویه حساب با بازار

-5 مدیریت تنخواه کارپردازی

-6 هماهنگی خدمات ازقبیل کارگر، ساخت و ساز، نظافت و...

-7 استعلامات قانونی مربوط به خرید های متوسط و بزرگ

-8 بررسی و الویت بندی درخواست های خرید

-9 امورات مربوط به ماشین مرکز

-10 پیگیری صدور فیش های مالیات و تامین اجتماعی در ادارات مذکور

-11 راه اندازی و فعال سازی سامانه ستاد ایران و خرید موارد ضروری از این سامانه

-12 فرآیند تکمیل اسناد کارپردازی از زمان صدور تا تحویل

 

کارشناس امین اموال

 -1 ثبت و بایگانی درخواست های خرید ، مدیریت خرید

-2 ثبت کالاهای خریداری شده در سیستم اموال و رهگیری آنها

-3 ثبت کالاهای مصرفی و رهگیری آنها تا زمان مصرف و تحویل

-4 صدور حواله های ورود و خروج اموال به انبار

-5 صدور برچسب اموال و نصب بر روی اموال

-6 آشنایی با بخشنامه های انبار داری و مدیریت اموال

-7 ثبت فاکتور های خریداری شده در سامانه 169 معماالت فصلی

-8 ارائه گزارش های بانکی، موجودی، سود،

-9 انجام امورات بانکی مانند انتقال عواید اختصاصی، درخواست دسته چک، افتتاح حساب جدید، افتتاح سپرده ، مراقبت از سود حساب های بانکی

-10 مدیریت ورود و خروج اموال توسط اشخاص به مرکز

-11 انبار گردانی و حفاظت از اموال

-12 تهیه فرم شماره 16 اموال

-13 صدور قبض انبار و حواله انبار

-14 تهیه گزارشات لازم برای مدیر مالی در حوزه دسته بندی خرید ها

 

 کارشناس مالی

-1تنظیم اسناد حقوق و حسابداری

-2 واخواهی و رسیدگی به اسناد حسابداری و کارپردازی

-3تهیه و ارسال لیست بیمه سلامت

-4تهیه و ارسال لیست تامین اجتماعی

-5تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق

-6 محاسبه حقوق پرسنل قرارداد کار معین و هیات علمی

-7 تهیه دیسکت پرداختی حقوق ها

-8 تهیه و ارسال لیست بیمه بازنشستگی

-9 درخواست صدور مفاصاحساب

-10 پرداختی های حسابداری

کارمندان حوزه مدیریت مالی

مدیریت مالی: زهرا هراتی

حسابدار و امین اموال: خانم کوهستانی

کارپرداز: آقای صابری

کارشناس مالی: آقای روحانی