گروه امور دانشجویان شاهد و ایثاگر

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر میثم مجیدی خلیل آباد سرپرست گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 05155258801-داخلی103
محمد رضا دلیری راد کارشناس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 05155258801-داخلی107