امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثاگر

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر امین حسینی سرپرست گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 05155258801-داخلی102
جلیل فرهمند کارشناس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 05155258801-داخلی107