امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

اداره اعتبارات، تعهدات، دریافت و پرداخت

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
مهندس مجتبی روحی رئیس اداره اعتبارات، تعهدات، دریافت و پرداخت 05155258801-داخلی121
زهرا هراتی حسابدار 05155258801-داخلی121

 

 

 

سکینه کوهستانی امین اموال 05155258801-داخلی121
سعید صابری کارپرداز 05155258801-داخلی121