امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

برگزاری اولین جلسه انجمن علمی محیط زیست

اولین جلسه انجمن علمی مهندسی محیط زیست با حضور اساتید گروه سرکار خانم دکتر گلدوی و جناب آقای مهرجو بر گزار شد.

در این جلسه خانم دکتر گلدوی اظهار نمودند دانشگاه ها به عنوان مراکز آموزشی و پژوهشی، نقش بسیار مهمی در ارتقای آگاهی و همکاری در حفاظت از محیط زیست دارند و انجمن های محیط زیستی نیز به عنوان نهادهای فعال در این زمینه، می توانند نقش بسیار مهمی در دانشگاه ها ایفا کنند. این انجمن ها نقش بسیار مهمی در حفاظت از محیط زیست دارند و با برگزاری کمپین ها، آموزش های محیط زیستی و فعالیت های آموزشی می توانند آگاهی‌های محیط زیستی لازم را به جامعه ارائه می دهند تا هر فرد بتواند به بهبود و حفاظت از محیط زیست کمک کند. بنابراین، حضور و فعالیت در انجمن محیط زیست برای هر فرد یک فرصت بزرگ است تا اقدامات مثبتی برای حفاظت از محیط زیست انجام دهد. لذا، از همه دانشجویان و کارکنان دانشگاه دعوت می نمایم تا با عضویت و فعالیت در انجمن محیط زیست به حفاظت از محیط زیست بپردازید.

در این جلسه که با حضور اعضای اصلی انجمن برگزار شد، برنامه های انجمن برای ترم جاری تعیین گردید. این برنامه شامل تهیه بروشور، برگزاری نشست، آموزش در مدارس، تهیه اتیکت های محیط زیستی، برنامه های پاکسازی، کاشت نهال و بازدید از مناطق منتخب می باشد.