پیام تبریک ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر به مناسبت روز دانشجو