نشست مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز با اعضای هیئت رئیسه خانه صنعت کاشمر

اولین نشست مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز با اعضای هیئت رئیسه خانه صنعت کاشمر برگزار شد.
مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز در این نشست با اشاره به اهمیت ارتباط تنگاتنگ خانه صنعت شهرستان با مراکز دانشگاهی از جمله مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز بر ضرورت در نظر گرفتن چشم انداز کمک به توسعه صنعت منطقه ترشیز با بهره گیری از نتایج علمی–کاربردی تحقیقات دانشگاهی و با ماموریت ساماندهی، تسهیل و بسط ارتباط حوزه های دانشگاهی با صنایع مرتبط و تقویت انگیزه جهت ارتباط واحدهای صنعتی با جامعه دانشگاهی جهت ارائه پژوهش های کاربردی در راستای رفع نیازهای منطقه تاکید کرد.
دکتر مجید عاقل سازماندهی و نظام مند نمودن ارتباطات این مرکز با بنگاه های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی و استفاده از توانایی ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهشی و ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان ها و ایجاد زمینه های لازم جهت تولید و رشد دانش از طریق انجام پژوهش های تقاضا محور، ساماندهی امور کارآموزی دانشجویان در صنعت و ترویج و نهادینه کردن تفکر و فرهنگ کارآفرینی و آموزش های کاربردی در دانشگاه ها را ضروری دانست.
وی به برگزاری اولین رویداد استارتاپ ویکند ترشیز در سه محور فرآوری، بسته بندی و بازاریابی محصولات کشاورزی در اسفندماه سال جاری اشاره کرد و از اعلام آمادگی صاحبان صنایع و مدیران واحدهای تولیدی شهرستان جهت حمایت و شرکت در استارتاپ ویکند فرآوری، بسته بندی و بازاریابی محصولات کشاورزی و حمایت از این رویداد خبر داد.
عاقل به ضرورت برگزاری جلسات دوره‌ای اعضاء و هیأت مدیره خانه صنعت و معدن شهرستان جهت پیگیری مطالبات و ایجاد سامانه اتوماسیون جهت ثبت درخواست‌ها و نیازهای آنان تاکید نمود.
گفتنی است؛ برگزاری رویدادهای آموزشی جهت توانمندسازی صنایع، ایجاد اتوماسیون اداری جهت ارتباط کارآفرینان منطقه، نیازسنجی و شناسایی مشکلات احتمالی صنعتگران جهت طرح در جلسات خانه صنعت و پیدا نمودن راه حل مناسب با استفاده از ظرفیت ایده پردازان، دانشگاهیان و صاحب‌نظران منطقه و نیز استفاده از مهندسی معکوس و بومی سازی فناوری های نوین از مهمترین مصوبات این جلسه بود.
دسته مطلب: