امروز چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

نشست صمیمی ریاست، اعضای هیات علمی، مدیران و پرسنل مرکز آموزش عالی کاشمر با دکتر نجاری رییس مجتمع آموزش عالی گناباد

تأکید بر هم‌افزایی دانشگاه‌های منطقه و استفاده از پتانسیل‌های موجود دوطرف در زمینه‌های مختلف اداری، علمی و پژوهشی در نشست صمیمی ریاست، اعضای هیات علمی، مدیران و پرسنل مرکز آموزش عالی کاشمر با دکتر نجاری رییس مجتمع آموزش عالی گناباد با حضور دکتر نبی‌پور فرماندار شهرستان