امروز پنجشنبه 24 آبان 1397

نشست ریاست محترم دانشگاه با مهندس گرمابدری نماینده سازمان برنامه

بررسی مدارک و پیگیری‌های صورت گرفته تخصیص زمین دانشگاه دولتی شهرستان در بازدید و نشست مهندس گرمابدری نماینده سازمان برنامه و بودجه با دکتر معماریان رییس مرکز آموزش عالی کاشمر