امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

نشست تخصصی اتاق فکر مرکز نوآوری ترشیز با موضوع: "وب‌مارکتینگ و کارآفرینی بر بستر فضای مجازی"

نشست تخصصی اتاق فکر مرکز نوآوری ترشیز با موضوع:
"وب‌مارکتینگ و کارآفرینی بر بستر فضای مجازی" با حضور دکتر معماریان ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر، فعالین و صاحب‌نظران حوزه IT و تاکید بر استفاده از بستر مرکز نوآوری و گروه کامپیوتر مرکز آموزش عالی کاشمر جهت انجام طرح‌های پژوهشی و پروژه‌های دانش‌بنیان فرهیختگان ترشیز کهن