مرکز آموزش عالی کاشمر نقش آفرینی موثری در فرآیند هویت بخشی به دانشجویان ایفا می کند

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی مرکز آموزش عالی کاشمرگفت: این مرکز نقش آفرینی موثرتری در فرآیند هویت بخشی به دانشجویان ایفا می کند.

دکتر امین حسینی در حاشیه برگزاری کارگاه روشها و راهبردهای تدریس در دانشگاه  در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر به بیان دلایل چرایی تشکیل کارگاه روش ها و راهبردهای تدریس در دانشگاه" پرداخت و گفت: در سالهای اخیر به دلیل گستره شبکه ها و اتصالات شبکه ای دانشگاه در معرض بمباران اطلاعاتی قرارگرفته و همین امر تا حد زیادی باعث شده  که منابع هویت بخش کم کم در دانشگاه از بین رفته  و منابع جدیدی سربرآورند.

وی با بیان اینکه عوامل درونی هویت بخش در دانشگاه مانند اجتماعات رشته ای، ساختار اجتماعی محیط آموزشی، گروههای مرجع ( استاد و دانشجو) و محیط فیزیکی به عنوان مجاری فرهنگ دانشگاهی به شمار می روند؛ گفت: تحقیقات کارشناسان داخلی و حتی خارجی موید آن است که " با وجود و ظهور منابع هویت بخش جدید مثل اینترنت و فضای مجازی جامعه دچار التهابات و تغییرات شدیدی شده اما هنوز هم عوامل درونی هویت بخش در دانشگاه از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند.

وی اظهار داشت: دقیقا به همین دلیل است که مرکز آموزش عالی کاشمر برای اینکه بتواند نقش آفرینی موثرتری در در فرآیند هویت بخشی به دانشجویان ایفا نماید، لذا سعی در برگزاری کارگاه هایی از این دست دارد تا اساتید محترم از طریق آشنایی با بنیان های آموزش به طور عام و آموزش در دانشگاه به طور خاص بتوانند تدریس و آموزش بهترو جذالب تری را ارائه دهند .

وی با اشاره به این گفته فیلسوف و ریاضیدان مشهور انگلیسی برتراندراسل مبنی براینکه  اگر چون گذشتگان تدریس کنید، آیندگان را از دست می دهید؛ افزود: جذابیت تدریس اساتید به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل هویت بخش درونی در دانشگاه می تواند در شکل گیری درست شخصیت آکادمیک دانشجویان موثر باشد.

گفتنی است؛ در این کارگاه دکتر احمد اکبری به عنوان مدرس طی سخنانی به بیان مطالبی در خصوص شیوه های آموزشی مناسب پرداخت.

وی با اشاره به مهارتهای فرآیند تدریس، گفت: بیش از 50 روش تدریس وجود دارد اما روش آموزشی مناسب آن است که هدف در نظر گرفته شود، به یادگیرنده توجه شود، طرح درس روزانه و ترمی وجود داشته باشد و محتوای مناسب آماده سازی شود.

دکتر احمدی افزود: بهترین روشهای تدریس شوق الهام دادن به یادگیرنده ف مواد درسی غنی و مناسب و جذاب است تا چرخه آموزشی به خوبی شکل گیردلذا باید نیازسنجی آموزشی صورت گیردو با تعیین هدف و جمع آوری اطلاعات طرح درس، روشهای تدریس و سهولت در آموزش و ارزشیابی  انجام شود.

دسته مطلب: