امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

عقد تفاهم نامه همکاری و پژوهش های مشترک بین سازمان هواشناسی و مرکز آموزش عالی کاشمر

عقد تفاهم نامه همکاری و پژوهش های مشترک در زمینه اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی منطقه ترشیز بین سازمان هواشناسی و مرکز آموزش عالی کاشمر در دیدار دکتر رسولی، رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی و دکتر معماریان رییس دانشگاه دولتی کاشمر

"روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"