امروز سه شنبه 1 مرداد 1398

عقد تفاهم نامه همکاری و تعامل مرکز آموزش عالی کاشمر

عقد تفاهم نامه همکاری و تعامل مرکز آموزش عالی کاشمر و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و تاکید بر هم‌افزایی و برنامه‌ریزی درخصوص برگزاری دوره ها و کارگاه‌های آموزشی-اجتماعی و همچنین استفاده از توانایی‌های فکری و علمی-پژوهشی دانشگاه دولتی کاشمر

"روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"