شرکت کارشناس مرکز آموزش عالی کاشمر در چهارمین بزرگداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی

در راستای طرح سراسری پایش تندرستی دانشجویان جدید الورود و به مناسبت بزرگداشت چهارمین روز جهانی ورزش دانشگاهی (۲۰ سپتامبر)، نشستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور کارشناسان مراکز تندرستی ۷۱ دانشگاه سراسر ایران که مجهز به این مراکز هستند صورت گرفت.در این جلسه معاون محترم وزیر علوم و رئیس سازمان دانشجویان، مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از اساتید برجسته علوم ورزشی به ضرورت ارتقاء سطح فعالیت بدنی و تندرستی اشاره داشته و همچنین بررسی و اصلاح وضعیت تندرستی دانشجویان را که به عنوان سرمایه ملی کشور تلفی می‌شوند؛مورد تاکید قرار دادند. جناب آقای دکتر صدیقی از افزایش فضاهای رو باز و بسته ورزشی موجود در دانشگاه ها در سال های اخیر خبر دادند و رئیس فدراسیون ورزش های همگانی دلیل و نیاز اصلی جامعه برای سوق دادن به زندگی پویا و سالم را نیازمند سیاست‌گذاری هایی دانستند که باید از طرف دولت اتخاذ و اجرا شود. در ادامه این همایش پنل های آموزشی در جهت ارزیابی و اجرای طرح آمایش تندرستی در سال تحصیلی جدید به کارشناسان ارائه شد. قابل به ذکر است که مرکز آموزش عالی کاشمر جزو معدود مراکزی است که در سطح کشور مجهز به مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی می باشد. سرکار خانم هما خالق زاده به عنوان کارشناس مرکز اموزش عالی کاشمر در این نشست شرکت نموده اند.

دسته مطلب: