امروز دوشنبه 28 خرداد 1397

ديدار رياست مركز علمي كاربردي جهاد دانشگاهي كاشمر و هيات همراه با ریاست مرکز و همچنين حضور جناب آقاي دكتر رمضاني مقدم

ديدار رياست محترم مركز علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شهرستان كاشمر جناب آقاي دكتر باغبان و هيات همراه و همچنين حضور جناب آقاي دكتر رمضاني مقدم اولين مسئول راه اندازي مركز با رياست محترم مركز آموزش عالی جناب آقاي دكتر معماريان.

1397/03/12
روابط عمومی