برگزاری کارگاه توانایی کنترل استرس از سری کارگاه های مهارت های زندگی

برگزاری کارگاه توانایی کنترل استرس از سری کارگاه های مهارت های زندگی
* سه شنبه 19 آذر ماه - ساعت 8
* چهارشنبه 20 آذرماه ساعت 18
-- مدرس : جناب آقای دکتر اکبری
دانشجویان علاقه مند می توانند جهت شرکت در کارگاه در تاریخ های فوق در محل سالن همایش حضور بهم رسانند .
-------------------------------------------------------------------
مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره مرکز آموزش عالی کاشمر