برگزاری کارگاه تخصصی حقوق زنان در خانواده به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

 سه شنبه 5 آذر ماه - ساعت 8
 چهارشنبه 6 آذر ماه ساعت18

 مدرس جناب آقای دکتر اکبری

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت شرکت در کارگاه در تاریخ های فوق در سالن همایش حضور بهم رسانند .

----------------------------------------------------------------
مرکز بهداشت، درمان و مشاوره مرکز آموزش عالی کاشمر

دسته مطلب: