امروز چهارشنبه 5 تير 1398

برگزاری انتخابات شورای صنفی و انجمن های علمی دانشجویی

برگزاری انتخابات شورای صنفی مرکز آموزش عالی کاشمر با حضور و مشارکت حداکثری دانشجویان دانشگاه جهت ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های مشارکت، همفکری و تصمیم‌سازی هرچه بیشتر دانشجویان در امور مختلف

"روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"