انعقاد قرارداد همکاری مرکز آموزش عالی کاشمر با شهرداری شهر ریوش

قرارداد پژوهشی تهیه طرح "مقابله با سیل و خشکسالی از طریق آبخیزداری رودخانه علی آباد شهر ریوش" جهت ارائه خدمات فیزیوگرافی، هواشناسی،هیدرولوژی، زمین شناسی، اقتصادی اجتماعی و طراحی سازه  بین مرکز آموزش عالی کاشمر و شهرداری شهر ریوش منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، این قرار داد با هدف کمک به حل مشکلات منطقه و استفاده از توان کارشناسان بومی منعقد گردیده است.
دکترهادی معماریان خلیل آباد رییس آموزش عالی کاشمر در این زمینه گفت: مرکز آموزش عالی کاشمر با استفاده از توان و ظرفیت‌های علمی خود در زمینه انجام مطالعات تکمیلی، آزمایش و یا عملیات اعم از مکانیک خاک و کیفیت آب، نقشه برداری و ... با توجه به رویکرد مسئولیت اجتماعی دانشگاه در حل مسائل منطقه و مسئله محور بودن رسالت این دانشگاه، بر آن شد که در زمینه تهیه طرح آبخیزداری رودخانه علی آباد نسبت به همکاری باشهرداری شهر ریوش، اقدام نماید.