اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت از محل وجوه اداره شده به فعالین حوزه ICT