امروز دوشنبه 28 خرداد 1397

اطلاعیه ترم تابستان

تصویر کارشناس آموزش
اطلاعیه ترم تابستان سال 1397
 

بدینوسیله به اطلاع می رساند، مرکز آموزش عالی کاشمر در نظر دارد برای ترم تابستانی سال 1397 دروس عمومی را برگزار نماید. لذا از کلیه دانشجویان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و همچنین وزارت بهداشت و درمان که متقاضی ثبت نام هستند درخواست می شود تا با اطلاع رسانی مناسب به دانشجویان، زمینه ثبت نام آنان را فراهم نمایند.

1- عناوین دروس عمومی به قرار زیر است:

اندیشه اسلامی 1 و 2- اخلاق اسلامی- انقلاب اسلامی ایران- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - تفسیر موضوعی قرآن- ادبیات فارسی- زبان انگلیسی عمومی- دانش خانواده و جمعیت- تربیت بدنی 1 و 2

2- مرکز آموزش عالی در ترم تابستان هیچگونه خدمات رفاهی شامل سلف، خوابگاه، کتابخانه و اینترنت را ارائه نمی دهد.

3- شرط برگزاری کلاس های ترم تابستانی رسیدن به حد نصاب 25 نفر می باشد.

4- در صورت به حد نصاب نرسیدن هر کلاس، شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.

5- در صورت عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده به هر دلیل توسط دانشجو، شهریه پرداخت شده به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد.

6- حداکثر واحد انتحابی توسط هر دانشجو 6 واحد می باشد و حذف و اضافه و حذف اضطراری در ترم تابستان امکان پذیر نمی باشد.

7- کلیه کلاس ها به صورت حضوری می باشد و اخذ دروس با تداخل زمانی امکان پذیر نمی باشد( دروس دو واحدی 6 ساعت در هفته و دروس 3 واحدی 10 ساعت در هفته تشکیل می شوند).

تقویم ترم تابستانی 1397

شروع ثبت نام اینترنتی و انتخاب واحد

1397/04/09  لغایت 1397/04/15

شروع کلاس ها

  1397/04/16  

پایان کلاس ها

  1397/05/26  

ارزشیابی اساتید

1397/05/20  لغایت  1397/05/26

امتحانات

1397/05/27  لغایت  1397/06/03

 

میزان شهریه

شهریه ثابت ترم تابستانی

 ریال 1.100.00

شهریه متغیر دروس عمومی نظری به ازای هر واحد

ریال 300.000

شهریه متغیر هر واحد عملی عمومی

ریال 600.000