اطلاعیه آموزش - زمانبندی انتخاب واحد

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند تاریخ شروع انتخاب واحد شنبه 23 شهریور خواهد بود.

از کلیه دانشجویان محترم درخواست می گردد جهت انتخاب واحد به پرتال دانشجویی مراجعه نمایند.

نکته مهم: در بازه انتخاب واحد دانشجویانی که قادر به انتخاب دروس نمی باشند (بعنوان مثال عدم رعایت همنیاز و پیش نیاز، تکمیل ظرفیت کلاس، تغییر روز و ساعت کلاس، تاریخ امتحان پایان ترم) باید با مدیران محترم گروه ها تماس حاصل نمایند.

ورودیهای 1395 در 23شهریور

ورودیهای 1396 در 24شهریور

ورودیهای 1397 در 25شهریور

تمام ورودیها در 26 و 27شهریور