امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

درخشش دانشجویان پسر دانشگاه کاشمر در جشنواره استانی ورزشهای همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی

جشنواره استانی ورزشهای همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی به منظور کسب سهمیه ششمین المپیاد ورزش های همگانی در بخش دختران و پسران در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار گردید و نمایندگان مرکز آموزش عالی کاشمر در دو رشته ی والیبال چهارنفره و هفت سنگ در بخش دختران و پسران در این مسابقات حضور داشتند که در بخش پسران دانشجویان دانشگاه دولتی کاشمر موفق شدند در هر دو رشته والیبال چهار نفره و هفت سنگ مهارتی مقام دوم مسابقات و سهمیه حضور در المپیاد را کسب نمایند.

مرکز آموزش عالی کاشمر - تربیت بدنی و امور فوق برنامه