امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

ثبت نام اولیه اردوی راهیان نور

ثبت نام اولیه اردوی راهیان نور تعداد محدود

* اعزام با قطار

* دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر

ارسال مشخصات و شماره دانشجویی از راه های ارتباطی زیر؛

برادران : ۰۹۱۵۲۴۶۶۴۴۰

@s_h_v_a

خواهران: @ya_zeinab13

شماره تماس:‏

‪ ۰۵۱-۵۵۲۵۸۸۱۲ ۰۵۱-۵۵۲۳۴۰۲۴

بسیج دانشجویی شهید امین الله اصغری مرکز آموزش عالی کاشمر

@paygahbasijshasghari