امروز چهارشنبه 13 فروردين 1399

معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر میثم عابدین پور معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی 05155258801-داخلی111
دکتر علی اصغر مازنی مدیر امور دانشجویی 05155258801-داخلی104
اعظم خواجه کارشناس امور انظباطی دانشجویی
 
05155258801-داخلی109
مهدی مهماندوست

کارشناس امور دانشجویی

کارشناس خوابگاه برادران و خواهران

کارشناس تسهیلات رفاهی

کارشناس تغذیه

05155258801-داخلی105
مهدی ناظمی کارشناس تربیت بدنی 05155258801-داخلی116