تماس با ما

آدرس: کاشمر ، بلوار سید مرتضی ، مرکز آموزش عالی کاشمر

کدپستی: 9671989851

ارتباط و هماهنگی بیشتر:

(داخلی 112) 55258801-051

051-55236478

فکس: 051-55258803