امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

کسب مقام اول مسابقات شطرنج کارکنان دولت شهرستان توسط مرکز آموزش عالی کاشمر

مسابقات شطرنج کارمندان شهرستان کاشمر به مناسبت بزرگداشت هفته دولت برگزار گردید. در این مسابقات که با شرکت ده نفر از کارمندان محترم شهرستان، در محل دفتر هیات شطرنج با همکاری هیات شطرنج شهرستان در صبح روز جمعه 16/06/97 برگزار شد آقاي عباسعلی یاری از مرکز آموزش عالی کاشمر موفق به کسب مقام اول شدند.