امروز سه شنبه 1 مرداد 1398

کارگاه ساخت روبات در مرکز آموزش عالی کاشمر

مشارکت داوطلبانه دانشجویان کامپیوتر در کارگاه ساخت روبات.
کلاس درسی کارگاه ساخت روبات آقای مهندس رضازاده در گروه کامپیوتر با استقبال و مشارکت گسترده دانشجویان و اساتید رشته کامپیوتر مواجه شد. این واحد درسی که بعنوان درس اختیاری در ترم جاری ارائه شده است، با مشارکت تعداد زیادی دانشجویان متفرقه و اساتید علاقه مند تبدیل به یک کارگاه مهارت آموزی تعاملی شده است.