کارگاه ساخت روبات در مرکز آموزش عالی کاشمر

مشارکت داوطلبانه دانشجویان کامپیوتر در کارگاه ساخت روبات.
کلاس درسی کارگاه ساخت روبات آقای مهندس رضازاده در گروه کامپیوتر با استقبال و مشارکت گسترده دانشجویان و اساتید رشته کامپیوتر مواجه شد. این واحد درسی که بعنوان درس اختیاری در ترم جاری ارائه شده است، با مشارکت تعداد زیادی دانشجویان متفرقه و اساتید علاقه مند تبدیل به یک کارگاه مهارت آموزی تعاملی شده است.