امروز سه شنبه 1 مرداد 1398

همایش پیاده روی دانشگاهیان شهرستان کاشمر"به مناسبت دهه مبارک فجر"

همایش پیاده روی دانشگاهیان شهرستان کاشمر"به مناسبت دهه مبارک فجر" به میزبانی "مرکز آموزش عالی کاشمر"

"امور فرهنگی - اجتماعی مرکز آموزش عالی کاشمر"