ميزباني مسابقات فوتسال دانشجويان دختر دانشگاه هاي منطقه 9 كشور

مسابقات فوتسال دانشجويان دختر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي منطقه 9 كشور از تاريخ 97/02/11 لغايت 97/02/16 به ميزباني مركز آموزش عالي كاشمر و با حضور تيم هاي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشگاه سمنان، دانشگاه بيرجند، دانشگاه بجنورد، آموزشكده فني و حرفه اي الزهرا مشهد و مركز آموزش عالي كاشمر برگزار گرديد.

در اين مسابقات بعد از اتمام مسابقات در مرحله گروهي، تيم هاي بيرجند، فردوسي مشهد، الزهرا و شاهرود به مرحله نيمه نهايي راه يافتند و در بازيهاي مرحله نيمه نهايي تيمهاي شاهرود و الزهرا با عبور از سد تيم هاي بيرجند و فردوسي مشهد به فينال راه پيدا كردند.

در بازي رده بندي داشگاه فردوسي مشهد موفق به شكست دانشگاه بيرجند شد و به مقام سوم دست يافت و در ديدار نهايي آموزشكده فني و حرفه اي الزهرا مشهد برنده بازي و قهرمان مسابقات شد. دانشگاه صنعتي شاهرود نيز با شكست در اين بازي به مقام دومي دست يافت.