امروز سه شنبه 21 آبان 1398

موکب مرکز آموزش عالی کاشمر، در مراسم راهپیمایی اربعین حرم تا حرم در کاشمر

موکب مرکز آموزش عالی کاشمر، پذیرای شرکت کنندگان مراسم راهپیمایی اربعین حرم تا حرم در کاشمر
" روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"

دسته مطلب: