امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

موفقیت دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی کاشمر در جشنواره ورزشهای همگانی دانشگاه های خراسان رضوی

اولین دوره مسابقات ورزشهای همگانی در بخش دانشجویان دختر در تاریخ 13 اردیبهشت 98 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این دوره از مسابقات، مرکز آموزش عالی کاشمر با هفت دانشجوی ورزشکار در سه رشته هفت سنگ مهارتی، دارت و آمادگی جسمانی حضور داشت که در پایان تیم های هفت سنگ مهارتی و دارت مرکز آموزش عالی کاشمر موفق شدند مقام سوم این دوره از مسابقات را بدست آورند.