امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

محیط زیست یکی از چالش های اصلی کشور / باید تفکر محیط زیست در دانشگاه‌ها نهادینه شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در نشست هم اندیشی مدیریت سبز در دانشگاه ها و آموزش عالی در محل سالن همایش دکتر مسیح دانشوری با تاکید بر نهادینه کردن تفکر محیط زیست در دانشگاه ها گفت:
در راستای رسیدن به اهداف و رفع مشکلات محیط زیستی نیازمند عزم و اراده همه اقشار جامعه هستیم.
http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=138457

"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"