لیست دروس عمومی ارائه شده

تصویر کارشناس آموزش

 

 

 

لیست دروس عمومی ارائه شده در نیمسال اول
پیرو اطلاعیه های قبلی و اطلاع رسانی های مکرر از دانشجویان محترم درخواست می گردد در زمان انتخاب واحد فقط درس و گروه ارائه شده برای ورودی را انتخاب نمایند.

فایل پیوست: 
پیوستاندازه
Image icon 1.jpeg318.81 کیلوبایت
Image icon 2.jpeg215.94 کیلوبایت