فیلم | مصاحبه شبکه شما با دکتر معماریان رییس مرکز آموزش عالی کاشمر بمناسبت روز جهانی خاک