امروز چهارشنبه 25 مهر 1397

فراخوان سومین جشنواره ملی عکس نکوداشت منابع طبیعی و محیط زیست

فراخوان سومین جشنواره ملی عکس نکوداشت منابع طبیعی و محیط زیست سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

از علاقه مندان با محوریت :

تخریب منابع طبیعی و محیط زیست

احیای منابع طبیعی و محیط زیست

جذابیت مناظر طبیعی

مسائل و معضلات زیست محیطی تخریب آبخیزهای شهری

پیامد های محیط زیست جنگل، مرتع، آبخیز، تغییرات اقلیمی و اکوسیستم های دریایی

دعوت میکند، آثار خود را حداکثر تا ۱۲ شهریور ماه سال جاری و به آیدی تلگرام زیر ارسال نمایید.
@Uma_3N

( تاریخ برگزاری سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۰ و ۱۱ مهرماه ۹۷ در دانشگاه محقق اردبیلی می باشد.)

https://t.me/uma_2_nt