امروز دوشنبه 28 خرداد 1397

دیدار جمعی از مسئولین شهرستان خلیل آباد با ریاست محترم مرکز آموزش عالی کاشمر

 

دیدار فرماندار محترم شهرستان خلیل آباد جناب آقای دکتر شاکری و هیات همراه، شهردار محترم خلیل آباد جناب آقای مهندس گوهریان ، ریاست شورای شهر خلیل آباد جناب آقای توکلی و رئیس جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس طاهر پور با ریاست محترم مرکز آموزش عالی کاشمر جناب آقای دکتر معماریان.

06 خرداد97
روابط عمومی