امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402

دانشگاه دولتی کاشمر حوزه اصلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش شد

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش و سرپرست مرکز آموزش عالی کاشمر از برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در این مرکز دانشگاهی به عنوان حوزه اصلی با هشت حوزه فرعی در این شهرستان خبر دادو گفت: برای این آزمون که هفته اول اردیبهشت ماه برگزار می شود، تمامی اقدامات و برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

دکتر امین حسینی با اذعان به اینکه روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه با آمادگی کامل میزبان داوطلبان شرکت کننده این آزمون در حوزه های اصلی و فرعی هستیم، بیان کرد: در این آزمون ٢۷۳۵ داوطلب که شامل ٢۳۰۵ نفر زن و ۴٣٠ نفر مرد هستند شرکت می کنند.

وی با اذعان به اینکه مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان تنها دانشگاه دولتی در منطقه ترشیز حوزه آزمون اصلی و دانشگاه پیام نور و هفت مدرسه دیگر به عنوان حوزه آزمون فرعی مهیای حضور داوطلبان در روز جمعه است، یادآور شد: برابر اعلام انجام شده داوطلبین از روز سه شنبه ۵ اردیبهشت تا روز پنجشنبه ٧ اردیبهشت فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند. سرپرست مرکز آموزش عالی کاشمر تأکید کرد: حوزه رفع نقص نیز از روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت در مرکز آموزش عالی کاشمر فعال است.