امروز سه شنبه 1 مرداد 1398

حضور مسئول تربیت بدنی مرکز در دوازدهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9 کشور

مهدی ناظمی مسئول تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر در دوازدهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9 کشور حضور یافت.

دوازدهمین گردهمایی مدیران تربیت‌بدنی منطقه 9 کشور به میزبانی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت‌جام و با حضور  آقای مسیحای اکبر، معاون اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سهرابی دبیر تربیت بدنی منطقه 9 کشور و رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین با حضور مدیران  تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور برگزار شد.

در این جلسه مدیران حاضر در این گردهمایی ضمن ارائه گزارشی در زمینه فعالیت‌های صورت گرفته در دانشگاه‌ها بر لزوم توجه بیشتر به ورزش‌های همگانی تأکید کردند که پس از بحث و بررسی مصوبات موردنظر به تصویب رسید.