حضور مسئول تربیت بدنی مرکز در جلسه شورای ورزشی شهرستان

شورای ورزشی شهرستان با موضوع سالن های ورزشی برگزار گردید.

با دعوت شورای شهرستان کاشمر، جلسه شورای ورزشی با موضوع سالن های ورزشی، با حضور امام جمعه شهرستان، معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار بخش مرکزی، نماینده ورزش سپاه پاسداران، آموزش و پرورش، شهرداری و جهاد کشاورزی، شورای شهرستان و شورای شهر و مسئول تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار گردید.